Kto może operować wózkiem widłowym?

praca-z-wozkiem-widlowym

Każdy kurs na operatora wózka widłowego kończy się egzaminem i nadaniem uprawnień. Uprawnienie do kierowania wózkami widłowymi zawiera imię i nazwisko osoby, która to uprawnienie nabyła, dane osobowe, numer pesel, datę i miejsce urodzenia, oznaczenie, który dozór techniczny to uprawnienie wydał oraz numer wydanego certyfikatu.

Kursy operatorów wózków widłowych

kurs-na-wozek-widlowy

Bardzo ważnym elementem jest zachowanie ostrożności przy obsłudze wózka.Podstawowe elementy są zawarte na tabliczce znamionowej wózka. Wózek określa także ciężar udźwigu, który jest dopuszczalny dla danego rodzaju wózka oraz wysokości podnoszenia ciężaru. Sposób obchodzenia się z paliwami wykorzystywanymi do wózków jest taki sam jak przy samochodach.